Nasze pierwsze święto:)   1 października – Międzynarodowy Dzień Fundacji i Darczyńców.

                                                                     Takie malutkie, ale ważne.
                                Kiedy powstaliśmy 10 lutego 2020 r. , nikt nie mógł przewidzieć, że świat tak się zmieni 

                                          i los zdecydowanie zmodyfikuje nasze plany i marzenia. 

           Tym bardziej dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za pomoc i zaufanie jakim nas obdarzyliście.